17 Eylül 2018 Pazartesi

SÜNNETİN ALLAH TARAFINDAN KORUNMASI


SÜNNET’İN ALLAH TARAFINFAN KORUNMASI


                İbn hazm der ki; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in din konusunda konuştuğu her söz, Allah’tan bir vahiydir.

16 Eylül 2018 Pazar

GİRİŞGİRİŞ
         Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’den sadır olan söz ve fiiller, onun sıfatı, sahabelerin yaptığına ve ya söylediklerine şahid olup buna karşı çıkmaması şeklindeki kabulü, sünnet kavramı dahilinde değerlendirilmektedir.
        

5 Eylül 2018 Çarşamba

TAKDİM

TAKDİM
Şüphesiz hamd yalnız Allah’adır. O’na hamd eder, ondan mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırız. Allah’ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz O’nun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. O, bir ve tektir, O’nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed Allah’ın kulu ve rasulüdür.

SÜNNETİN ALLAH TARAFINDAN KORUNMASI

SÜNNET’İN ALLAH TARAFINFAN KORUNMASI                 İbn hazm der ki; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in din konusunda konuştuğ...